•  
  1. CÔNG TY CỔ PHẦN
  2. PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BẢO VỆ BỜ DỐC ATV VIỆT NAM
  3. ATV VIETNAM STD .., JSC
 • Tiếng Việt
 • English
 • Dự án thực hiện

  Bảo vệ mái dốc Tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

  Ngô Kiên

  27/11/2019

   

  Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang – TP. Lạng Sơn đoạn Km45+100 – Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 – Km106+500 tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn được thực hiện bằng hợp đồng BOT. Bao gồm 02 hợp phần:
  – Hợp phần cao tốc, điểm đầu dự án là Km45+100 (giao QL1, Sao Mai, Chi Lăng, Lạng Sơn); điểm cuối Km108 + 500, nối với điểm cuối dự án nâng cấp mở rộng QL1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang. Tổng chiều dài tuyến cao tốc 63,86km.
  – Hợp phần QL1, điểm đầu tại Km1+800, khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn; điểm cuối tại Km112+038,84 (lý trình QL1),thuộc xã Tân Dĩnh, Bắc Giang. Tổng chiều dài toàn tuyến 110,2km.

  Dự án có tổng mức đầu tư 12.189 tỷ đồng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phục vụ phát triển kinh tế, tăng cường kết nối với nước bạn Trung Quốc, được người dân địa phương và cả nước mong đợi.

  Tại dự án này, ATV Việt Nam thực hiện phần lớn khối lượng bảo vệ mái dốc cho toàn tuyến. Biện pháp thi công chủ đạo là đinh đất, kết hợp hệ khung BTCT; đồng thời phủ lưới thép, phun vẩy bê tông bảo vệ bề mặt. Ngoài ra lần đầu tiên tại Việt Nam, ATV Viêt Nam đã áp dụng công nghệ phun hỗn hợp đất và hạt cỏ, phủ xanh và bảo vệ bề mặt mái dốc tại các Gói XL09, XL12B của tuyến cao tốc. Tổng giá trị thực hiện khoảng 350 tỷ đồng.

  1. Bảo vệ mái dốc đoạn tuyến Km 46+100 Phải tuyến.
  • Gói thầu XL02: Km46+000 ÷ Km49+000;
  • Thời gian thi công: 01/2018 ÷ 01/2018;
  • Lý trình: Km46+084 ÷ Km46+200 (Phải tuyến)
  • Thiết kế gia cố: Đinh đất D25, L=2m-:-4m + khung thép D10 + phun bê tông.
  • Diện tích : 2.100 m2

  2. Bảo vệ mái dốc đoạn tuyến Km 46+200 Trái tuyến.

  • Gói thầu XL02: Km46+000 ÷ Km49+000;
  • Thời gian thi công: 01/2018 ÷ 01/2018;
  • Lý trình: Km46+193 ÷ Km46+202 (Trái tuyến)
  • Thiết kế gia cố: Đinh đất D25, L=2m-:-4m + khung thép D10 + phun bê tông.
  • Diện tích : 2.200 m2

  1. Bảo vệ mái dốc đoạn tuyến Km 46+500 Phải tuyến.
  • Gói thầu XL02: Km46+000 ÷ Km49+000;
  • Thời gian thi công: 02/2018 ÷ 05/2018;
  • Lý trình: Km46+471 ÷ Km46+700 (Phải tuyến);
  • Thiết kế gia cố: Đinh đất D25, L=2m-:-4m + khung thép D10 + phun bê tông.
  • Diện tích : 10.500 m2

   

   

   

  4. Bảo vệ mái dốc đoạn tuyến Km 46+900 Trái tuyến.

  • Gói thầu XL02: Km46+000 ÷ Km49+000;
  • Thời gian thi công: 03/2018 ÷ 03/2018;
  • Lý trình: Km46+900 ÷ Km47+100 ( Trái tuyến );
  • Thiết kế gia cố: Đinh đất D25, L=2m-:-4m + khung thép D10 + phun bê tông.
  • Diện tích : 1.800 m2

  5. Bảo vệ mái dốc đoạn tuyến Km 47+250 Trái tuyến.

  • Gói thầu XL02: Km46+000 ÷ Km49+000;
  • Thời gian thi công: 03/2018 ÷ 04/2018;
  • Lý trình: Km47+150 ÷ Km47+255 ( Trái tuyến );
  • Thiết kế gia cố: Đinh đất D25, L=2m-:-4m + khung thép D10 + phun bê tông.
  • Diện tích : 2.100 m2

  6. Bảo vệ mái dốc đoạn tuyến Km 47+700.

  • Gói thầu XL02: Km46+000 ÷ Km49+000;
  • Thời gian thi công: 04/2018 ÷ 06/2018;
  • Lý trình: Km47+724 ÷ Km47+850 (Trái tuyến);
  • Thiết kế gia cố: Đinh đất D25, L=2m-:-4m + khung thép D10 + phun bê tông.
  • Diện tích : 4.600 m2

  7. Bảo vệ mái dốc đoạn tuyến Km 48+400 Trái tuyến.

  • Gói thầu XL02: Km46+000 ÷ Km49+000;
  • Thời gian thi công: 04/2018 ÷ 06/2018;
  • Lý trình: Km48+363 ÷ Km48+434 (Trái tuyến);
  • Thiết kế gia cố: Đinh đất D25, L=2m-:-4m + khung thép D10 + phun bê tông.
  • Diện tích : 4.600 m2

  8. Bảo vệ mái dốc đoạn tuyến Km 48+500 Phải tuyến.

  • Gói thầu XL02: Km46+000 ÷ Km49+000;
  • Thời gian thi công: 04/2018 ÷ 06/2018;
  • Lý trình: Km48+363 ÷ Km48+434 ( Trái tuyến ):
  • Thiết kế gia cố: Đinh đất D25, L=2m-:-4m + khung thép D10 + phun bê tông.
  • Diện tích : 4.600 m2

  9. Bảo vệ mái dốc đoạn tuyến Km 46+700 Trái tuyến.

  • Gói thầu XL02: Km46+000 ÷ Km49+000;
  • Thời gian thi công: 06/2018 ÷ 09/2018;
  • Lý trình: Km48+682 ÷ Km48+830 ( Trái tuyến );
  • Thiết kế gia cố: Đinh đất D25, L=2m-:-15m + khung thép D10 + phun bê tông;
  • Diện tích : 5.500 m2

  10. Bảo vệ mái dốc đoạn tuyến Km 49+500 Phải tuyến.

  • Gói thầu XL03: Km49+000 ÷ Km52+000;
  • Thời gian thi công: 08/2018 ÷ 09/2018;
  • Lý trình: Km49+500 ÷ Km49+629 ( Phải tuyến ):
  • Thiết kế gia cố: Đinh đất D25, L=2m-:-6m + khung thép D10 + phun bê tông.
  • Diện tích : 5.500 m2

  11. Bảo vệ mái dốc đoạn tuyến Km 49+900 Trái tuyến.

  • Gói thầu XL03: Km49+000 ÷ Km52+000;
  • Thời gian thi công: 08/2018 ÷ 09/2018;
  • Lý trình: Km49+500 ÷ Km49+629 ( Trái tuyến ):
  • Thiết kế gia cố: Đinh đất D25, L=2m-:-4m + khung thép D10 + phun bê tông.
  • Diện tích : 4.500 m2

  12. Bảo vệ mái dốc đoạn tuyến Km 50+400 Trái tuyến.

  • Gói thầu XL03: Km49+000 ÷ Km52+000;
  • Thời gian thi công: 09/2018 ÷ 10/2018;
  • Lý trình: Km50+364 ÷ Km50+483 ( Trái tuyến ):
  • Thiết kế gia cố: Đinh đất D25, L=2m-:-4m + khung thép D10 + phun bê tông.
  • Diện tích : 2.100 m2

  13. Bảo vệ mái dốc đoạn tuyến Km 50+400 Phải tuyến.

  • Gói thầu XL03: Km49+000 ÷ Km52+000;
  • Thời gian thi công: 09/2018 ÷ 10/2018;
  • Lý trình: Km50+352 ÷ Km50+465 ( Phải tuyến ):
  • Thiết kế gia cố: Đinh đất D25, L=2m-:-4m + khung thép D10 + phun bê tông.
  • Diện tích : 3.500 m2

  14. Bảo vệ mái dốc đoạn tuyến Km 51+000.

  • Gói thầu XL03: Km49+000 ÷ Km52+000;
  • Thời gian thi công: 10/2018 ÷ 12/2018;
  • Lý trình:
  • Km50+885 ÷ Km51+039 ( Trái tuyến );
  • Thiết kế gia cố: Đinh đất D25, L=2m-:-4m + khung thép D10 + phun bê tông.
  • Diện tích : 8.000 m2

  15. Bảo vệ mái dốc đoạn tuyến Km 51+400.

  • Gói thầu XL03: Km49+000 ÷ Km52+000;
  • Thời gian thi công: 10/2018 ÷ 12/2018;
  • Lý trình: Km51+355 ÷ Km51+450 ( Trái tuyến ):
  • Thiết kế gia cố: Đinh đất D25, L=2m-:-11,7m + khung thép D10 + phun bê tông.
  • Diện tích : 4.000 m2

  15. Bảo vệ mái dốc đoạn tuyến Km 51+600 Trái tuyến.

  • Gói thầu XL03: Km49+000 ÷ Km52+000;
  • Thời gian thi công: 08/2018 ÷ 10/2018;
  • Lý trình: Km51+619-:-KM51+713 ( Trái tuyến ):
  • Thiết kế gia cố: Đinh đất D25, L=2m-:-4m + khung thép D10 + phun bê tông.
  • Diện tích : 4.300 m2

  16. Bảo vệ mái dốc đoạn tuyến Km69+472 ÷ Km69+580

  • Gói thầu XL09: Km68+000 ÷ Km72+000;
  • Thời gian thi công: 08/2019 ÷ 10/2019;
  • Lý trình: Km69+472 ÷ Km69+580 ( Phải tuyến ):
  • Thiết kế gia cố: Đinh đất D25, L=2m + khung thép D10 + phun bê tông.
  • Diện tích : 2.500 m2

  • Gói thầu XL09: Km68+000 ÷ Km72+000;
  • Lý trình Km69+393 ÷ Km69 + 627 (Trái tuyến):
  • Thiết kế gia cố: Đinh đất neo D32mm, L=11,7m, đinh đất D25, L=2m + khung thép D10 + phun bê tông+ Trồng cỏ.
  • Diện tích : 7.460 m2

  ATV Vietnam vinh dự là đơn vị thiết kế và thi công chuyên nghiệp, đã khẳng định được úy tín trong hạng mục Gia cố và xử lý sạt trượt, phủ xanh, bảo vệ mái dốc tại rất nhiều công trình, gần nhất là trên các tuyến cao tốc lớn như Hạ Long – Vân Đồn, Bắc Giang – Lạng Sơn, La Sơn – Túy Loan…

  Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: (+84) 243 280 8999 / Mrs.Xuân – G.D Assistant +84 936 952 000 hoặc để lại thông tin để được tư vấn, hỗ trợ tốt nhất.

  Trân trọng cảm ơn!

   

  © 2019 Bản quyền thuộc về ATV Việt Nam

  Designed by iColor Branding