Bảo vệ mái dốc Tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang – TP. Lạng Sơn đoạn Km45+100 – Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 – Km106+500 tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn được thực hiện bằng hợp đồng BOT. Bao gồm 02 hợp phần: – Hợp phần cao tốc, điểm … Đọc tiếp Bảo vệ mái dốc Tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn