Ứng dụng giải pháp xanh trong phòng chống sụt trượt bờ dốc

Để góp phần từng bước thay đổi về quan điểm và nhận thức trong phòng chống sụt trượt bờ dốc với mục tiêu hướng đến trong tương lai CHẮC – BỀN – ĐẸP – RẺ – NHANH, hội thảo chuyên đề “Ứng dụng các giải pháp xanh trong phòng chống sụt trượt bờ dốc” đã … Đọc tiếp Ứng dụng giải pháp xanh trong phòng chống sụt trượt bờ dốc