Cập nhật tình trạng mái cỏ trên cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn (Tháng 2/2020)

– Vị trí thi công tại Km70: cỏ phát triển tốt, phủ xanh đều , không bị ảnh hưởng bởi thời tiết sương muối, sau 02 tháng thi công, cỏ có chiều cao trung bình 40cm. – Qua quá trình thử nghiệm thi công ở các thời điểm, điều kiện địa chất khác nhau, có … Đọc tiếp Cập nhật tình trạng mái cỏ trên cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn (Tháng 2/2020)