Cập nhật tình trạng mái cỏ trên cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn (Sau 20 ngày phun)

– Sau khi thử nghiệm thành công hạng mục trồng cỏ bằng biện pháp phun hỗn hợp đất và hạt cỏ tại các gói thầu XL12B và XL14 (thuộc dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn), được sự chấp thuận và ủng hộ của Chủ đầu tư và các Ban ngành liên quan. … Đọc tiếp Cập nhật tình trạng mái cỏ trên cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn (Sau 20 ngày phun)