Cập nhật tình trạng mái cỏ hiện tại trên cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn (Tháng 12/2019)

– Các vị trí thi công giai đoạn 1: cỏ phát triển tốt, phủ xanh đều sau 07 tháng thi công, tạo cảnh quan đẹp và đảm bảo sự ổn định của bề mặt mái taluy. – Các vị trí thi công giai đoạn 2: tỷ lệ hạt nảy mầm cao và phát triển ổn … Đọc tiếp Cập nhật tình trạng mái cỏ hiện tại trên cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn (Tháng 12/2019)