Bảo vệ mái dốc Tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn

Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn có chiều dài gần 54 km chạy xuyên núi, đồi nối sân bay mới với tổng vốn đầu tư là 12.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, cao tốc Hạ Long – Vân Đồn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối nơi dự kiến xây dựng … Đọc tiếp Bảo vệ mái dốc Tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn